Předběžná cena: více než 132 milionů
Jejich vybudování vyjde podle předběžných propočtů na 132 258 186 korun. Původní odhad byl však kolem 80 milionů korun.

Na stavbu se musí použít jiný materiál
Zvýšení rozpočtových nákladů má na svědomí změna technologického provedení stavby. „Důvody zdražení PPO jsou dva. Zaprvé došlo ke změně dokumentace pro stavební řízení, protože vzhledem k agresivitě spodních vod se musela změnit technologie zakládání. Druhým důvodem je změna trasy hráze,“ uvedl starosta Bohušovic Ivo Hynl.

Ke změně trasy došlo v září loňského roku na základě připomínek občanů, kterých se původní PPO netýkala.

„Měli jsme v domě vodu a bylo to něco hrozného. Mladí bojovali za to, aby nás do toho zahrnuli a jsme rádi, že to tak bude,“ řekla Deníku po změně trasy obyvatelka Bohušovic Marie Pacholíková.

Město nechalo provést změnu územního plánu a ny ní už jen čeká na nabytí právní moci územního rozhodnutí. Další postup je záležitostí investora.
Po vydání stavebního povolení bude vybrán zhotovitel díla a teprve poté bude jistá i konečná cena protipovodňových opatření.

Město bude platit 5 % z ceny opatření
„Investorem stavby je Povodí Ohře, ale rozpočtu se to pochopitelně dotkne také, protože máme mít pětiprocentní spoluúčast na financování projektu,“ vysvětlil starosta. Vyjádření Povodí Ohře se nám bohužel získat nepodařilo. Podle informací z města však jako zadavatel dokumentace pro stavební řízení s podobou PPO souhlasí. Jednání o PPO má pokračovat během tohoto týdne.

Přesnou cifru určí až výběrové řízení
Cena PPO zatím není konečná, neboť může být upravena ještě v průběhu výběrového řízení, kdy kandidáti na zhotovení zakázky předloží své kalkulace.

Protipovodňová hráz obejme celé město
Protipovodňová opatření by měla chránit Bohušovice nad Ohří před padesátiletou vodou na Ohři a rozvodněním Labe srovnatelným s povodní z roku 2002. Zábrany budou navazovat na drážní těleso a dále obloukem obejmou celé zastavěné území města. Západní a severní část má být chráněna zemními valy, východně od města budou stabilní a místy také mobilní betonové zábrany. Stavět by se mohlo začít již na konci tohoto roku. Budování opatření potrvá 2 roky, tzn., do roku 2012 nebo 2013.