Poznámka z redakce k tématu ZDE!

Také v Roudnici se totiž chystají zavést bezplatný svoz bioodpadu. Ten místo na skládce skončí v kompostárně, kde bude dále využit.

„Nyní jednáme o dodávce kontejnerů. Předpokládám, že sběr bioodpadu by pak mohl začít přibližně od poloviny dubna. Odpad skončí pravděpodobně na kompostárně SONO,“ informoval Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí roudnického městského úřadu.

Svoz bude zdarma
„Sběr tohoto odpadu se týká majitelů nebo nájemců rodinných domů, kterým budou k tomuto účelu zdarma zapůjčeny speciální sběrné nádoby, určené na ukládání rostlinného odpadu ze zahrad, zbytků jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, zbytků ovoce a zeleniny a výkalů drobných domácích zvířat. Vývoz sběrných nádob bude probíhat do konce listopadu ve čtrnáctidenních cyklech. Pro obyvatele města je tato služba bezplatná,“ doplnila Milena Kaánová, referentka roudnického odboru životního prostředí.

Kromě toho, že jde touto formou o stoprocentně ekologickou likvidaci odpadu, města a obce, které pro své obyvatele zajišťují svoz bioodpadu ještě ušetří.

Co je bioodpad?
Rostlinný odpad ze zahrad, zbytky jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny a výkaly drobných domácích zvířat.

Jeho ukládání je totiž podstatně levnější, než kdyby například posekaná tráva skončila v klasickém kontejneru a byla vyvezena na běžnou skládku. Města však na sběr bioodpadu najíždějí poměrně pomalu.

„Dobře to funguje například v Litoměřicích, zatím se to spíše učí v Lovosicích. Podle mého názoru stačí, aby se pro svoz bioodpadu města a obce rozhodly a vytvořily pro obyvatele příhodné podmínky. Ti se do projektu jistě připojí, mohu to potvrdit z naší zkušenosti. Lidé si na odevzdávání bioodpadu zvykli bez problémů,“ říká Petr Liška, starosta Malých Žernosek, které patří k průkopníkům třídění bioodpadu a jeho zpracování na Litoměřicku. V malých Žernosekách totiž vznikla jako první v okrese kompostárna.

Osud bioodpadu po jeho odevzdání do kompostárny je jednoduchý. „Odpad je smíchán v odpovídajícím poměru, dále je s ním manipulováno, následuje bakteriální rozklad, kdy je nutné zabránit hnití. Materiál se dále zpracovává a po procesu zrání se vytřídí. Ve výsledku je nabízen jako hnojivo pro polní využití, přísada do substrátů a podobně,“ přiblížil Petr Liška.

Ve kterých ulicích Roudnice bude sběr realizován:
Štěpárna, Máchova, Krábčická, Farského, Na Hradčanech, U Zvonice, Dobrovského, Čechova, Prokopova, Komenského, Houskova, Vrchlického, Jeronýmova, Bezručova, V Úvoze, Libušina, Sladkovského, Alšova, Tylova, Stadická, Hochmanova, Mánesova, Kollárova, Horymírova, Hálkova, Jiráskova, Erbenova, Neklanova, Švermova, Smetanovo nám., Bezejmenná, Krokova, V Uličkách, Podluská, Lidická, Sámova, Pod Hostěrazem, Přemyslova, Na Čihadlech, Chvalínská, U Parku, Dr.Slavíka, Za Rozhlednou, Hracholuská, Na Výšině, Švagrovského, Řipská, Na Vyhlídce, K Řípu, 9.Května, Na Kolečku, Na Výsluní, Přímá, 1.Máje, Židovická, Potoční, Zahradní a V Borku.