Stavebníci totiž téměř dokončili polovinu této unikátní obloukové železobetonové stavby. „Mostovka jednoho jízdního pruhu přetnula údolí, na most však mohou zatím jen vozy stavby. Z bezpečnostních důvodů je sem vstup zakázán,“ podotýká Pavel Lány, který na stavbu D8 dohlíží za Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„To, co jsme si stanovili v harmonogramu, se podařilo realizovat. I nadále platí, že tento most by mohl být do konce roku 2010 dokončen a mohl by na něj být převeden provoz. Vzhledem k tomu, že další části stavby dálnice ještě blokují ekologičtí aktivisté, most do finální podoby zřejmě do konce roku neuvedeme. Hrozilo by, že budou kovové části rozkradeny,“ vysvětluje Pavel Lány.

Most patří mezi české i evropské unikáty. Samotný nosný železobetonový oblouk je druhým největším v České republice. Jeho vrchol je třicet metrů nad zemí, rozpětí pak 135metrů. Oblouk nese dále pilíře na kterých umístěna mostovka.

V nejvyšším bodě je most 52 metrů nad Oparenským potokem. Délka celého mostu bude 273 metrů. Stavba je ojedinělá také mnoha dalšími parametry. Například jsou zde nasazeny dva nejvyšší jeřáby, jaké se v České republice nacházejí.

„Jakmile to počasí dovolí, začneme s betonáží pravé mostovky a s budováním římsy na levé části mostu,“ uvedl Milan Špička, stavbyvedoucí.

Vybudování mostu přes Oparenské údolí bude stát zhruba 400 milionů korun. Na stavbě pracuje přibližně osmdesát lidí. Na most bude celkem použito čtrnáct tisíc kubíků speciálního betonu.

Současně pokračuje také stavba ostatních úseků dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

„Prioritou je nyní dokončit části okolo Lovosic, včetně dvou mostů tak, aby byla dálnice protažena až nad Vchynice do začátku příštího roku. Bohužel nás stále blokují zelení aktivisté. Schází nám ještě 110 stavebních povolení, které se týkají především úseku dálnice v okolí Řehlovic,“ dodal Pavel Lány.