Dotačně hodlá podpořit vznik nízkoprahových center, která se mají soustředit právě na pomoc v integraci lidí mezi 16 a 26 lety.

„Jde o veřejnou zakázku na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji. Zakázka je vyhlášena v rámci projektu „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“, který je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z ESF. Realizátorem projektu je Ústecký kraj,“ přiblížila Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Období realizace projektu je podle ní určeno od 1.9. 2009 do 31.8. 2012, z toho bude realizace a financování sociálních služeb v období 1.1. 2010 - 30.6. 2012.

„Zatím je pouze vypsaná zakázka a kraj přijímá nabídky. 27. listopadu 2009 zasedne hodnotící komise, která posoudí nabídky a doporučí radě výběr dodavatele služeb nebo zrušení části zakázky,“ uvedla krajská mluvčí.

Projekt se týká celkem sedmi měst Ústeckého kraje a celkové náklady se vyšplhají na zhruba osmnáct milionů korun. Samotná města, kde mají nízkoprahová centra vzniknout tuto aktivitu výtají.

„Je jistě dobře, že u nás toto centrum chce kraj podpořit. Domnívám se, že je potřeba. Nízkoprahové centrum u nás ve městě provozuje Farní charita. To je ale určeno pro mladší věkovou kategorii, především pro děti a mládež,“ říká Monika Legnerová, vedoucí odboru sociálních věcí roudnického městského úřadu.

Právě věková kategorie mezi 16 a 26 lety podle ní pomoc potřebuje, kvůli tomu, že tito lidé často páchají vandalství a jsou uživateli drog.

V Roudnici se v pomoci romským obyvatelům již delší dobu „angažuje“ Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení, kterou zřizuje Úřad vlády ČR.

„V současné době je činnost Agentury u nás spíše metodická,“ dodala Monika Legnerová.