Během realizace projektu Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců ve městě Lovosice totiž ubylo v ulicích města množství parkovacích míst. Zdejší lidé se obávají o stání pro svá auta, podnikatelé mají strach ze ztráty zákazníků, kteří nebudou mít kde zaparkovat.

Jednali podruhé

Na četné připomínky, stížnosti a dokonce i petici město zareagovalo a pozvalo dotčené osoby na společné jednání. To se uskutečnilo dnes, kdy se tady všechny zúčastněné strany již podruhé sešly, aby zde nalezly konečné řešení pro přepracování projektu.

Příchozím lidem předložili zástupci města společně s přítomným projektantem čtyři možné varianty řešení úseku mezi restaurací Kašpar a odbočkou k Bille.

Občané si mohli vybrat, zda bude stavba dokončena podle stávajícího projektu, nebo se silnice zrcadlově otočí, aby byla parkovací místa na protějších stranách než nyní, další variantou bylo vybudování stání pouze po jedné straně.

Nakonec bylo vybráno takové řešení, ve kterém zůstane orientace silnice stejná, jen se posunou šikany blíže k Bille, aby na straně prodejny s barvami přibylo několik míst ke stání, na úkor protějšího parkoviště.

Současně s posunutím ostrůvků blíže do města bude pravděpodobně vybudován i průjezd do ulice Prokopa Holého, kde by mohlo vzniknout rovněž několik parkovacích míst. Tato strana by tak nebyla znevýhodněna.

„To, jak se to vyřešilo mi vadí, protože teď budu znevýhodněn já. Jsem tím poškozený,“ říká majitel domu s prodejnou motorů Jiří Dvořák.

Většině lidí se však tato varianta jevila jako nejschůdnější. „Nelze samozřejmě vyhovět všem, proto jsme se tady sešli, abychom nalezli kompromis. Do konce listopadu musí být práce dokončeny,“ upozornil občany na jednání starosta města Jan Kulhánek.

Dále upozornil na to, že k takovéto diskusi, kdy nebudou spokojeni všichni, by podle něj došlo i v případě, že by se o projektu jednalo v době jeho vzniku.

„Po celou dobu realizace jsme přístupni veškerým jednáním s občany a podniklateli. Přesto, že jsme se dostali z mnoha různých důvodů k diskuzi až nyní, v průběhu realizace, občanům nasloucháme a ve valné většině jim také vycházíme vstříc,“ řekl místostarosta města Jan Jakub.

Vyhověno bylo například připomínkám majitelky restaurace Kašpar Lenky Fundové. „Přibyla tu čtyři parkovací místa, protože tu byl dostatek místa,“ uvedla.

NÁZORY:

FRANTIŠEK STÁNĚ, občan města, lékárník, bývalý zastupitel: Projekt „zklidnění dopravy“ i zběsilost jeho realizace nelze nazvat jinak, než morovou ranou pro město. Dochází tu k neodvratné devastaci centra města, bezohledné vůči všem. Jsem přesvědčen, že k takto rozsáhlým zásahům do práv občanů, vzhledu a fungování města a života v něm, nebyl dán nikomu potřebný mandát! Celá akce je z velké části chybně vyprojektována, ignoruje místní podmínky a neproběhla k ní žádná veřejná diskuze. Nikdo se netázal občanů, majitelů nemovitostí, ba ani dotčených podnikatelů! To je pro Lovosice až děsivý dárek k 20. výročí pádu totality…

JAN JAKUB, místostarosta města řešící záležitosti dopravy: Rekonstrukce průtahu městem Lovosice vychází ze současné situace, kdy je město příliš zatíženo těžkou dopravou. Úpravou místních komunikací se snažíme zatížení zmírnit. Nové dopravní prvky a opatření, jako jsou ostrůvky či zúžení na standardní rozměry jízdních pruhů 3 m, znepohodlní vozidlům průjezd městem a přimějí řidiče, aby využili obchvat města. Ti řidiči, kteří zvolí průjezd centrem, budou opatřeními vedeni ke zvolnění rychlosti. Je to cesta k většímu bezpečí pro občany. Projekt byl prezentován v lokálním tisku i na úřadě a byli jsme přístupni jednání s občany.