Oproti roku 2008, kdy byla osobní lodní doprava na Labi spuštěna, stoupl počet přepravených osob o sto procent, na třicet tisíc lidí. Rozšířila se také trasa lodi Porta Bohemica 1, která na Labi pluje.

„Sezona sice skončila o uplynulém víkendu, ale loď bude fungovat dál, je totiž vybavena na celoroční provoz. Jsou tedy naplánované akce okolo Vánoc a řada dalších. Jako velice úspěšné se letos ukázalo prodloužení trasy do Štětí. V provozu lodi pomáhá také napojení na labskou cyklotrasu. Byly dny, kdy loď přepravovala i několik desítek cyklistů,“ shrnul litoměřický místostarosta a ředitel Labské paroplavební společnosti Jaroslav Tvrdík během pondělního hodnocení klasického „plavebního roku“.

Během sezony urazila loď 6437 říčních kilometrů, na její palubě se konala také řada významných akcí a setkání. Proběhlo zde například představení nové zlaté mince vydané Českou národní bankou nebo představení nového modelu automobilu.

„Ukazuje se, že když se chce, tak to jde. Všem, kteří se na propagaci regionu podílejí, patří velký dík. Je potřeba nabourávat představu, že sever Čech nemá šanci prosadit se v turistickém ruchu,“ uvedl Alexandr Vondra, senátor za Litoměřicko a Slánsko.

To, že se projektu osobní lodní dopravy daří, má podle krajské radní Jany Ryšánkové pozitivní dopad i pro ostatní části Ústeckého kraje.

„Aktivita Litoměřic v této oblasti si zaslouží uznání. Kraj tyto aktivity podporuje a mohu přislíbit podporu také v dalším období,“ konstatovala radní.

Již nyní pracují představitelé Litoměřic a Labské paroplavební společnosti na rozšíření osobní lodní dopravy. Na úspěšném konci jsou jednání o prodloužení trasy po Ohři do Terezína.

„Mezi Terezínem a Litoměřicemi popluje nízkoponorové plavidlo pro zhruba šest desítek osob,“ informoval Kamil Soukup, předseda správní rady Labské paroplavební společnosti.

O prodloužení trasy po Labi až do Mělníka se zatím jedná. Pokud Mělník do projektu přistoupí, přibude ještě další loď.

„Jsem připraven zakoupit třetí loď určenou 145 pasažérům,“ uvedl Karel Svoboda, majitel lodi Porta Bohemica 1 a budoucí vlastník unikátního plavidla určeného pro spoj Terezín – Litoměřice, které je nyní ve výrobě.