Kniha bude slavnostně pokřtěna 11. listopadu v litoměřickém Domě kultury, kmotry budou Zdeněk Bárta a Alexandr Vondra, dvě výrazné postavy sametové revoluce. „Jedinou ambicí a posláním knihy je nezapomenout. Jde nám o to, aby naše děti za deset, dvacet let věděly, že i v Litoměřicích byli odvážní lidé, kteří se nebáli pozvednout svůj hlas a vystupovat proti komunistickému režimu,“ vysvětluje autorka publikace Eva Břeňová.

Můžete vaši knihu představit? Co nabídne čtenáři?
Kniha je rozdělena na dvě části. První sahá do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Tehdy bylo na Litoměřicku několik míst, kam se sjížděli chartisté a pořádali zde zakázané koncerty a divadelní představení. Většina jejich akcí byla samozřejmě protikomunisticky zaměřena. Takové usedlosti byly například v Řepčicích, kde bydleli Parkánovi a Kubíčkovi, byla zde také fara v Chotiněvsi, kterou vedl Zdeněk Bárta. Právě ten byl hnacím motorem veškerých událostí ještě hluboko před listopadem 1989. Díky němu se tu pořádaly například bytové semináře. Na jednom z nich dokonce Václav Havel předčítal svoji novou hru Asanace. Tato část je věnována osudu chartistů, kteří bydleli v okolí Litoměřic. Právě Litoměřice pro to měly výhodné podmínky z toho důvodu, že po válce došlo k vysídlení německých obyvatel a na venkově bylo mnoho objektů, které bylo možné pořídit za menší částky. Tyto rozlehlé usedlosti chartisté vyhledávali, protože o víkendech se tam na zmíněných akcích scházelo dvacet, třicet lidí z celých severních Čech.

Co zahrnuje druhá část knihy?
Druhá část je věnována počátkům Občanského fóra v Litoměřicích. Tomu, jak zde OF vznikalo. Připomíná to, jak Zdeněk Bárta obcházel jednotlivé lidi, když byl žádat o povolení na první demonstraci na Mírovém náměstí hned po událostech na pražské Národní třídě a jak na něj bývalý předseda okresu a další komunističtí pohlaváři řvali, ať si uvědomí, že z jedné strany je soud a z druhé věznice, kde může velice rychle skončit. Tuto atmosféru popisuji a přibližuji průběh revoluce a období těsně po ní. Ukazuji, že to nebylo vůbec jednoduché a bylo velkou statečností lidí, kteří „do toho“ šli aniž by věděli, jak to dopadne.

Jednou z postav, které v knize vystupují, je také Václav Havel. Jaká byla spolupráce s touto osobností?
Rozhovor byl velice příjemný. Václav Havel je velmi skromný člověk. Kdyby současný prezident měl alespoň pět procent jeho vrozené skromnosti, tak je možné, že by to prospělo celému našemu státu.

Jací lidé se v knize dále objeví?
Kromě Zdeňka Bárty je to například ředitel úřadu práce Ivan Vilím a lidé, kteří pomáhali vydávat list Občanského fóra, jako Jan Wünsch, profesor Jan Volek a další. V knize je také vzpomínáno na to, jak probíhalo vyhledávání lidí například na post starosty. Jak připomíná Zdeněk Bárta, někdy byla výměna úspěšná, někdy méně.

Jaký je náklad knihy a jakým způsobem bude probíhat distribuce?
Kniha bude vydána v počtu dvou a půl tisíce kusů. K dostání bude buď v Domě kultury během vzpomínkové akce 11. listopadu a nebo následně v litoměřickém informačním centru. Výtisky obdrží samozřejmě také školy, protože právě pro ně je kniha vydávána. Všechny výtisky budou k dostání zdarma. Publikace není připravena s obchodním úmyslem. Vydání financoval Nadační fond Kalich Alexandra Vondry.