Převážná část programu se uskuteční v Domě kultury, kde v diskuzi vystoupí a zavzpomíná na události před dvaceti lety také exprezident ČR a hlavní postava sametové revoluce Václav Havel.

V Domě kultury zazpívá Jaroslav Hutka, zaznějí zde také písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana.

„Celá akce bude zahájena 11.11. v 16 hodin u budovy litoměřické radnice, kde bude odhalena pamětní deska obětem válek a komunistického režimu. Odtud se všichni přesuneme do Domu kultury, kde proběhne hlavní část programu. Závěr akce se pak uskuteční v parku, kde bude odpálen ohňostroj,“ přiblížil litoměřický radní Pavel Kejř, který je jednou z osob, které na přípravě komponovaného večera aktivně pracují.

Komponovaný večer v Domě kultury se bude skládat z několika moderovaných vstupů, kde promluví osobnosti Občanského fóra, které působily jak na republikové úrovni, tak přímo v Litoměřicích. Tyto vstupy budou dělit písně Jaroslava Hutky a Karla Kryla, které jsou s listopadem 1989 nerozlučně spojeny.
„Akci pořádají společně město Litoměřice, Nadační fond Kalich Alexandra Vondry a Městská kulturní zařízení Litoměřice,“ přiblížila Eva Břeňová, mediální zástupce města Litoměřice.

Součástí akce bude také výstava prací dětí z litoměřických základních škol, například na téma jak se změnily určité části města, nebo jak se oblékala mládež před rokem 1989. V podání žáků Základní umělecké školy zazní také státní hymna. K dispozici má být i občerstvení. Organizátoři akce upozorňují, že půjde o neformální pohodový vzpomínkový večer, takzvaně „bez kravat“.

„Smyslem večera je poděkovat lidem, kteří stáli u revoluce a bojovali za změnu systému. Dvacetileté výročí je ideální příležitostí, jak si vše připomenout,“ dodává Pavel Kejř.