Od 10 hodin ožije litoměřické Mírové náměstí vystoupením Big Bandu ZUŠ Litoměřice a malé diváky určitě potěší Sváťovo loutkové dividlo nebo veselé soutěže. Zároveň návštěvníci akce získají osvětové informace o hospicové péči či o půjčovně pomůcek a domácí hospicové péči. Také si budou moci prohlédnout výstavu fotografií, jejichž společným jmenovatelem jsou hospice v České republice.

„Každý, kdo bude chtít podpořit dobrou věc, může věnovat finanční příspěvek do některé z přenosných kasiček, které budou mít na starosti studenti SpgŠ Litoměřice nebo do pevné kasičky v Hospici sv. Štěpána na Rybářském náměstí 4. Na Mírovém náměstí také bude možno zakoupit výrobky pacientů hospice, které budou k dostání rovněž v rámci Dne otevřených dveří Hospice sv. Štěpána, který začíná rovněž v sobotu ve 12 hodin,“ uvedla Johana Barvínková, mediální poradkyně Nadace Divoké husy.

Nadace, která v rámci svého programu Benefice s Divokými husami podporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti v České republice a rozvojové projekty v méně rozvinutých zemích, výtěžek benefiční akce zdvojnásobí.

Získané finanční prostředky použije občanské sdružení Hospic sv. Štěpána na nákup pomůcek pro pacienty v domácí péči, zejména oxygenátory a elektrická polohovací lůžka.

Hospic sv. Štěpána poskytl za osm a půl roku od svého otevření služby 1830 umírajícím pacientům z celé České republiky. Mimo služeb v kamenném hospici poskytuje i domácí hospicovou péči v oblasti Litoměřicka a také odborně sociální poradenství a půjčovnu pomůcek v celorepublikovém měřítku.