Všechny tábory, které letos proběhly v litoměřickém okrese, navštívili pracovníci z litoměřického pracoviště Krajské hygienické stanice (KHS), aby zkontrolovali dodržování hygienických zásad. Výsledek je příznivý – nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrolovali všude

„Od začátku letní sezony bylo provedeno celkem jedenáct kontrol, a to u všech zotavovacích akcí, které byly v našem okrese nahlášeny. Dále jsme zkontrolovali šest stravovacích zařízení, která zajišťovala stravování. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky bránící v provozu zotavovacích akcí,“ sdělila Deníku Věra Malá z oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS – pracoviště Litoměřice.

Zajímalo je vše

Hygieniky při kontrolách nejvíce zajímá, jaké jsou na táborech ubytovací podmínky, dále hygiena vaření a stravování, rozvržení denního režimu, ale také úroveň zajištění zdravotní péče a pořádek ve zdravotní dokumentaci. „V době kontroly byl zdravotní stav všech účastníků dobrý, rovněž hygienické podmínky ubytování, zajištění osobní hygieny a stravování a denní režim byly v pořádku,“ hodnotí letošní stav na táborech Věra Malá.

V uplynulém týdnu se zaměřili hygienici na tábory v okolí Úštěka. „Ve středu 19.8. jsme provedli kontroly tří letních zotavovacích akcí pro děti, a to Letní školy dětského pěveckého sboru Hlásek při ZUŠ Litoměřice v Penzionu Lhotsko, letního tábora Dětského pěveckého sboru Rolnička Praha v RS Zdravotník Horní Vysoká a soustředění Sport Judo Litoměřice v prostorách ZŠ Liběšice.“ I tady bylo vše v pořádku.

„Na kontrolu přišly dvě paní. Dívaly se do kuchyně, kontrolovaly sociální zařízení, chatky i lékárničku. Zajímala je také zdravotní dokumentace a to, jestli máme smlouvu s lékařem,“ říká vedoucí tábora pěveckého sboru Rolnička Martin Novák.

„Všechno bylo v pořádku, jediné, co nám vytkly bylo, že jsme neměli jodizol. Měli jsme ale jiné druhy dezinfekce,“ dodává.

Táborů ubývá

„Jsem tu počtvrté a líbí se mi tady. Každý rok je to lepší a lepší,“ chválí tábor jedna z pěvkyň sboru, Michaela Potužníková.

Táborových zařízení v posledních letech ubylo, ta která zbyla, jsou ale vyhovující. „Stálí provozovatelé jsou již poměrně dobře obeznámeni s hygienickými požadavky, což se projevuje v kvalitě jejich služeb,“ vysvětluje Věra Malá.

Podle ní v předchozích letech hygienici nejčastěji shledávali závady v nedostatečné zdravotní dokumentaci dětí i vedoucích, či špatném vybavení lékárničky a vyčlenění ošetřovny a izolace. Ve stravování provozovatelé nejčastěji chybovali v provozní hygieně kuchyně, nebo zařazování zakázaných pokrmů do jídelníčku.

Jsou zkušení

Všechny zmíněné nedostatky byly letos pasé, neboť zkušení provozovatelé táborů se takto závažných chyb nedopouštějí. „Nemáme si nač stěžovat, myslím si, že je vše tak, jak má být. Jsme tady už po jedenácté,“ říká vedoucí tábora sboru Rolnička Martin Novák.