Obě stavby spolu totiž úzce souvisejí. Aby mohli stavbaři vybudovat nový dálniční most přes Vchynice, musejí totiž ten stávající zcela uzavřít. Pro odkloněnou dopravu má posloužit právě dobudovávaný obchvat.

Stavbaři: Do 15. srpna bude hotovo

„Již byla dokončena 1. etapa obchvatu čtvrti Houloubkov a do 15. srpna bychom měli dokončit druhou etapu a celkově komunikaci zprovoznit,“ přiblížila Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které stavbu zajišťuje.

Pakliže by výstavba obchvatu nebyla realizována, nebo pokud by došlo k dalšímu zpoždění, výrazně by zhoustla doprava nejen v úzkých uličkách klidné čtvrti Holoubkov, ale také na silnici I/30 podél Labe z Lovosic do Ústí nad Labem.

Bez nové silnice by nastaly problémy

„Pokud by došlo k uzavírce kvůli stavbě mostu ve Vchynicích dříve, než bude spojka na silnici I/8 hotová, doprava na levém břehu Labe ještě zhoustne,“ konstatoval již v lednu Jaromír Galia, vedoucí litoměřického dopravního inspektorátu.

Realizované řešení, tedy vybudování nové komunikace v polích za Holoubkovem, by podle Ředitelství silnic a dálnic nemělo přinést dopravní komplikace.

„Vše probíhá podle schválené projektové dokumentace, která nepředpokládá dopravní komplikace. Pokud nějaké nastanou, budeme muset situaci řešit, vše ukáže až samotný provoz na nové komunikaci,“ vysvětluje Martina Vápeníková.

Tři sta metrů má zachránit čtvrť

Budovaný most přes Vchynice je jednou z nejzajímavějších staveb technologicky náročného úseku dálnice D8 přes Středohoří. „Nyní probíhá výstavba pravé poloviny mostu, konkrétně betonáž pilířů,“ přiblížila Martina Vápeníková.

Celá stavba mostu má trvat přibližně dva roky. Zahájena byla v prvním čtvrtletí letošního roku. Délka budovaného obchvatu čtvrti Holoubkov je přibližně tři sta metrů.

Nový obchvat spojuje komunikaci první třídy I/30 a silnici vedoucí z Lovosic po okraji Vchynic ve směru na Teplice.