Na odborné atestace smí připravovat doktory z oborů chirurgie, traumatologie a vnitřního lékařství. Pro tyto účely zažádala o dotace Ministerstvo zdravotnictví a uspěla. Získala peníze alespoň na část svého vzdělávacího programu.

Dostala dvě z 35 rezidentských míst pro chirurgy, jedno pro traumatologa, kterých je v republice 15, a jedno z 45 míst pro internisty.

„Výchova chirurga trvá šedesát měsíců. Z toho 52 může absolvovat na našem oddělení. Dodržujeme přísná kritéria, která jsou podmínkou pro získání dotace a jako jediní v kraji jsme tuto podporu získali,“ říká primář chirurgie a náměstek ředitele PNsP Josef Krajník.

Za velký úspěch Josef Krajník považuje především získání rezidentského místa v oboru traumatologie. „Z malých nemocnic na ně dosáhly pouze dvě, naše a Boskovická.“

Velkou výhodou pro případné zájemce o praktické vzdělání v Roudnici nad Labem je i možnost pracovat na specializovaných odděleních.

PNsP totiž v rámci vzdělávání doktorů spolupracuje s popáleninovým centrem pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, cévním oddělením Nemocnice Na Homolce a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.

Hlásit se mohou zájemci z PNsP i dalších měst.