Jen několik málo dní před začátkem letních prázdnin se desítky žáků šestých tříd seznamovaly s pravidly bezpečného pobytu u vody, učily se, jak poskytnout pomoc tonoucímu, dát správně umělé dýchání, stejně tak si připomněly zásady správné jízdy na kole.

Policisté zároveň dětem vysvětlovali, jak se mají chovat, když zjistí, že jim někdo odcizil kolo a co je čeká při případném sepisování protokolu o krádeži.

I přes nepřízeň počasí si řada školáků neváhala obléci potápěčskou výstroj, aby mohli pod dohledem zkušeného potápěče strávit několik minut pod vodou. Nechyběly ani rady typu neskákej do vody v místě tobě neznámém.

Akce, kterou pořádalo Zdravé město Litoměřice společně s dalšími neziskovými organizacemi, policií a plaveckou školou, se zúčastnilo deset tříd litoměřických základních škol.

„Těsně před začátkem letních prázdnin jsme děti chtěli varovat před možnými úrazy a připomenout jim zásady bezpečného chování nejen u vody a na silnici,“ poukázala na význam akce managerka projektu Zdravé město Litoměřice Monika Kubešová.

Eva Břeňová