Šance pro kulturní instituce z regionů

„Chceme dát šanci regionálním kulturním institucím, aby se mohly prezentovat v Praze. Protože nejen v Praze, ale i v regionech se nacházejí skutečné poklady. A začínáme Ústeckým krajem,“ zahájil výstavu generální ředitel Národní knihovny Pavel Hazuka.

Umělecká díla z diecéze

Klementinum tak v těchto dnech dává šanci představit významná umělecká díla vystavovaná nejen v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, ale i v Muzeu a galerii litoměřické diecéze, jež má Severočeská galerie ve své správě.

Jde o obrazy, kresby a plastiky od dob románských po 1. polovinu 20. století.Jsou to bezesporu poklady, které se podařilo za posledních padesát let zde soustředit, odborně popsat, ošetřit, zdokumentovat, vystavit a současně i chránit.

Vybrat to nejlepší a neochudit sbírky

„Snažili jsme se vybrat téměř to nejlepší, aniž bychom výraznější formou ochudili základní fundus našich stálých sbírek. Chceme se zdvořile představit a sdělit, že mnohonásobně více mohou návštěvníci očekávat v Litoměřicích,“ uvedl ředitel litoměřické galerie Jan Štíbr.

I Památník Terezín se prezentuje

Stejnou šanci dostal i Památník Terezín, který se v Klementinu prezentuje o patro níž kresbami, hudebními skladbami, dřevěnými výrobky a dalšími díly, jež sice mnohdy nemají valnou uměleckou hodnotu, ale představují výpověď lidí, jež se ocitli na hraně mezi životem a smrtí.

Terezín totiž za války nedobrovolně hostil židovské ghetto a věznici, v níž byli vězněni lidé, kteří se postavi li okupantům.

Výpověď o obludnosti doby

„Umění, které zde představujeme, pro ně bylo cestou k vyjádření odporu. Neocenitelná hodnota představených děl spočívá v jejich výpovědi o obludnosti tehdejší doby,“ uvedl v průběhu vernisáže náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch Blodig.

Zdeňka Studená