Umístilo se totiž na druhém místě v soutěži odborného časopisu Sociální péče, kterou zaštiťují Rada kvality ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Za půl druhého roku své existence urazilo Chráněné bydlení kus cesty. Nejenže se podařilo naplnit kapacitu celého zařízení, ale zájem o zdejší služby i nadále stoupá. Někteří žadatelé na zdejší pobyt teprve čekají.

„Mezi zájemce o chráněné bydlení se mohou hlásit všichni dospělí lidé do 64 let, kteří mají lehké nebo středně těžké mentální postižení. Podmínkou pro přijetí je pouze schopnost vlastní sebeobsluhy, jako je například samostatnost v přijímání potravy a osobní hygiena. Protože je ale v současné době v pořadníku více mužů, mají větší šanci na umístění ženy a dívky,“ vysvětlila vedoucí Chráněného bydlení Katarína Markošová.

Zdejší klienti žijí skutečně pokud možno samostatně. Pobytová sociální služba je vede k co nejvyšší zodpovědnosti. Učí se zvládat každodenní činnosti, související s péčí o domácnost, a získávají zkušenosti s vlastním rozhodováním.

Zásadní podíl na úspěšnosti Chráněného bydlení má vysoká profesionalita jeho pracovníků. Jednání s klienty je založeno na individuálním přístupu, odpovídajícímu jejich potřebám a schopnosti srozumitelné komunikace.

Podpora uživatelů

Cílem Chráněného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů, aby byli úměrně svému postižení schopni co největší samostatnosti. Pobyt v zařízení od nich vyžaduje jistou dávku úsilí, ale přináší jim možnost žít nezávislý běžný život.

„Zda je klient na umístění v zařízení připraven a zda jsme schopni naplnit jeho očekávání, poznáme během několikadenního zkušebního pobytu, který je součástí přijímacího procesu,“ přiblížila Vlaďka Tomášová, tisková mluvčí Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích, která Chráněné bydlení provozuje.

Zkušební pobyty, během nichž si zájemci mohou zdejší služby vyzkoušet, mají být ve druhé polovině roku ještě rozšířeny. Ti nerozhodnutí si takto mohou vyzkoušet, zda je pro ně chráněné bydlení tou správnou volbou.

Zdeňka Studená