Tento program, sloužící k posilování spolupráce v obcích a udržování zdravého životního prostředí, je zaměřen na spolupráci škol s občany.

V letošním roce podpoří v ČR 33 ze 108 projektů. V Ústeckém kraji se úspěšně umístily čtyři. S pomocí programů se Nadaci daří efektivně působit v různých oblastech společenského rozvoje a rozdělovat příspěvky potřebným subjektům.

Záměrem liběšické školy je vytvořit ve své obci naučnou stezku, představující historii a přírodu zdejšího kraje.

Od zámku k muzeu

Trasa povede od zámku k obecnímu muzeu a po cestě bude lemována informačními tabulemi.

„Jde o jakousi procházku obcí, která je doprovázena zajímavostmi ze zdejší historie. Jednotlivá zastavení nám představí také faunu a flóru Českého středohoří. V cíli pak bude tabule s úkoly, kde si každý bude moci ověřit získané poznatky,“ vysvětlila jedna z autorek projektu, učitelka Jana Laňková.

Součástí poznávání budou i pracovní listy, umožňující interaktivní vyučování dětí.

Cíle projektu

Realizace projektu se pravděpodobně uskuteční během následujícího školního roku. Stezka bude vytvořena ve spolupráci s Obecním úřadem Liběšice, Sborem pro občanské záležitosti a Ústavem sociální péče v Liběšicích. Pomoc přislíbilo i zdejší zemědělské družstvo, které má vyrobit a nainstalovat informační panely .

Hlavním cílem vybudování nové stezky je prohloubení sounáležitosti mezi školou a místními občany.

„Obyvatelé by si měli uvědomit krásu místa ve kterém žijí a aktivně se zapojit do dění v obci. Důležitý je i vztah dětí ke škole a obci a v neposlední řadě také k životnímu prostředí,“ uvedla ředitelka školy Miluše Karfíková. Přínosem naučné stezky má být i vytváření kladného vztahu k přírodě a návod, jak se chovat na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

„Nabídka grantu nám velmi pomohla. Realizace projektu bude přínosná pro obec i pro náhodné návštěvníky. Nyní bude záležet nejvíce na spolupráci školy a obce, ale doufáme i v pomoc rodičů a občanů,“ dodala ředitelka školy.

Zdeňka Studená