Zástupci Diakonie Českobratrské církve evangelické, která Domov provozuje, poděkovali městu za podporu, díky níž mohou plnit své poslání.

Sociální služby, jež Diakonie poskytuje, jsou skutečně široké. Jedná se nejen o poskytnutí materiálního zázemí, ale i o psychickou podporu a poradenství.

Tisková mluvčí Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích Vlaďka Tomášková připomněla i další zásluhy této organizace:

„Kromě místního Domova provozuje litoměřická Diakonie ještě další zařízení – Centrum denních služeb, Agenturu podporovaného zaměstnávání a Centrum sociálních služeb Klobouk v Terezíně“.

Tyto instituce slouží především rodičům s dětmi a lidem se zdravotním postižením, kterým pomáhají naplnit volný čas, začleňovat se do společnosti, popřípadě najít vhodné zaměstnání.

Slavnostního obřadu v Domově pro matky s dětmi, při němž byly do dortu zapichovány svíčky, se zúčastnili lidé, kteří mají svůj podíl na jeho dobrém fungování. Nezapomnělo se ani na bývalé zastupitelstvo, kterému poděkoval starosta města Ladislav Chlupáč za dobrou spolupráci.

Díky partnerství města s Diakonií se podařilo zlepšit osudy 107 klientek a jejich 200 dětí. Pobyt v Domově jim totiž umožnil, aby si mohly uvědomit svůj problém a s pomocí sociálních pracovníků jej řešit.

Zdejší podpory mohou využít žadatelky s nezletilými dětmi, které se ocitly bez pří střeší. „Mají zde sedm bytů, společné prostory a zahradu. Velkým přínosem je také vlídný personál a vysoká bezpečnost, kterou jim pobyt v Domově poskytuje,“ přiblížil vedoucí Domova Roman Striženec.

Poté, co se klientkám podaří začlenit zpět do běžného života, je jim nadále poskytováno sociální poradenství a mohou se sem kdykoli vrátit.

Perličkou z Domova je i to, že jedna z bývalých klientek se sem přišla opět podívat po deseti letech. Její návštěva prý byla pro místní pracovníky velkou odměnou.

Zdeňka Studená