Deváťáci se seznámili s činností K-centra a dozvěděli se, jak jsou měkké a tvrdé drogy pro člověka nebezpečné.

Na stanovišti Českého červeného kříže si osvěžili základy první pomoci a Autoškola Varchol jim připravila besedu na téma bezpečnosti v silničním provozu spojenou s promítáním a zástupce autoškoly informoval o možnostech a podmínkách, za jakých si mladí lidé mohou udělat řidičské průkazy na motorky.

Další tři stanoviště patřila Policii ČR. Děti se seznámili s činností technika, který jim předvedl snímání otisků prstů a zajišťování stop z předmětů.

Psovod se svým německým ovčákem ukázal výcvik služebního psa a na stanovištích dopravní policie si žáci prohlédli policejní osobní automobil, motocykl, radar, přístroj na dechovou zkoušku a další.

Posledním a nejzábavnějším stanovištěm byl pak simulátor dopravní nehody – otočný trenažér. Děti si vyzkoušely na vlastní kůži dopravní nehodu.

Policie 4. ročník naučně zábavného projektu „Do života bez karambolu“ uskutečnila za podpory Zdravého města Litoměřice a společnosti Výstavy. (ar)