"Minulá vedení našeho města se k pohledávkám stavěla laxně, svěřené peníze nevymáhala. Proto jsou pohledávky města úřadem sečteny teprve k roku 2003, což mě šokovalo. Chci, aby se tímto problémem nyní zabývalo zastupitelstvo města prostřednictvím svého kontrolního výboru, který by měl z toho vyvodit důsledky. Na ekonomickém odboru jsem učinil taková opatření, aby pohledávky města Roudnice nad Labem řešil akční tým lidí, který má za úkol významnou část pohledávek našemu městu vymoci,“ uvedl starosta města Josef Bakeš.

Stávající vedení města se rozhodlo situaci začít neprodleně řešit. Město jednalo se dvěma exekutory, ale vzhledem k tomu, že náklady na exekuci musí být zaplaceny bez ohledu na to, kolik pohledávek a v jaké výši exekutor vymůže, rozhodlo se město zvolit výhodnější řešení, jak dluhy vymáhat.

O vymáhání pohledávek se bude starat zaměstnanec úřadu. Město v nejbližších dnech vypíše výběrové řízení na funkci "Interní exekutor".

"Nechci jít cestou soudních exekutorů, kde to nebude výslovně vyžadovat zákon. Nejpřijatelnější varianta vymáhání našich pohledávek je formou interního exekutora, což bude náš zaměstnanec, který bude osobně dlužníky obcházet a naše pohledávky na místě řešit," uzavřel Bakeš.

Tomáš Pokorný