Vzešlo to ze čtvrtečního jednání zástupců radnice a zhotovitele probíhající rekonstrukce povrchů v centru.

„Plně chápu námitky občanů, že při rekonstrukci komunikace by bylo ideální provést i rekonstrukci inženýrských sítí. Bohužel majitelé těchto sítí o rekonstrukci v dohledné době neuvažují a město, jako investor rekonstrukce komunikace, nemá žádné možnosti, jak majitele těchto sítí k rekonstrukci donutit,“ uvedl místostarosta Roudnice Luboš Matek a doplnil:

„Na základě podnětů občanů, budeme znovu SVS, SČvK i RWE o stavu sítí informovat a požadovat vysvětlení, proč nevyužijí rekonstrukce celé komunikace k opravám svého zařízení.“