„Litoměřicko v počtu přihlášených obcí letos jednoznačně vede. V těchto dnech objíždí odborná komise hodnotitelů všechny přihlášené vesnice. Předpokládám, že všechny navštívíme do konce příštího týdne. Následně zasedneme a rozhodneme o konečném pořadí přihlášených vesnic,“ přiblížil Václav Tyl, který soutěž v letošním roce vede a současně je starostou Vědomic.
Ty se do letošního kola soutěže nepřihlásily. V předchozích letech však vždy patřily k nejúspěšnějším.

Býčkovice, Vchynice, Mnetěš

Litoměřicko v letošním roce reprezentují například Býčkovice, Ploskovice, Mnetěš, Vrbice, Vchynice, nebo Chodouny. „Komise hodnotitelů u nás byla během uplynulého týdne a zajímalo je v podstatě vše, co souvisí s obcí. Od úspěšnosti při žádání o dotace, přes péči o zeleň, až po kulturní dění. Přihlásili jsme se, protože věříme, že Chodouny a Lounky jsou krásné obce a mají co nabídnout, i když všude je vždy co zlepšovat. Účastí v soutěži také jistě nabereme inspiraci do další práce,“ sdělila Marie Cimrová, starostka Chodoun, které jsou do soutěže přihlášeny podruhé, v loňském roce získaly Zelenou stuhu, tedy ocenění za péči o zeleň.

Komise hodnotitelů je desetičlenná. Jsou v ní zastoupena také ministerstva nebo krajský úřad. Komise rozhoduje o udělení zvláštního ocenění – rozdělí pět stuh. Například za práci s mládeží a péči o zeleň, nejvyšším oceněním pak je Zlatá stuha pro absolutního vítěze soutěže. Ten postupuje do celorepublikového kola.

Spolek chce pomoci venkovu

Soutěž Vesnice roku je pořádána pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Spolupořádá ji Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje.
Aktivní činnost zahájil Spolek na počátku roku 2008. Sdružuje několik desítek obcí v celém Ústeckém kraji. Jeho základním cílem je pomoci venkovu v jeho oživení a spolupráce při žádání o nejrůznější dotace, které pomohou zlepšit a zatraktivnit život na venkově.