21. května v 9.00 hodin ráno se tam sjedou děti z Chomutova, Klášterce nad Ohří a Ústí nad Labem, aby ukázaly, jak umějí pracovat s Vodním kufříkem, laboratoří, kterou společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. distribuuje v rámci spolupráce se základními školami.

Soutěž je určena základním školám. Bojuje se ve dvou kategoriích, mladší – žáci 6. a 7. tříd a starší – žáci 8. a 9. tříd. Úkolem soutěžících je nejen realizace pokusů, ale musí umět svoji práci i dobře „prodat“ neboli správně prezentovat. Odměnou budou pěkné věcné ceny, ale také příjemné prostředí vodárenského muzea a celé dopoledne plné zábavy a her pod vedením hrobského Divadla V Pytli.

Soutěže se účastní školy, které při vyučování přírodopisu, chemie či jiných předmětů používají Vodní kufřík. Tato učební pomůcka je malou laboratoří, ve které si žáci pomocí praktických pokusů mohou ověřit, jak složitý je proces výroby vody, proč je nutné vodu čistit a zároveň si zodpoví mnoho dalších otázek spojených s vodou.

Nadační fond Veolia Voda již prostřednictvím jednotlivých společností distribuoval v rámci projektu Tajemství vody do škol v České republice více než 1000 těchto laboratoří. Kufřík je školám v regionech skupiny Veolia Voda věnován zdarma, neboť výchova mladých vodohospodářů má pro společnost značný význam.