Část silnic zaplatí ministerstvo

Za silnice I. třídy a dálnice D8 pak podle Martiny Vápeníkové, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, sice kraj zaplatil 55 milionů korun, tyto peníze ale uhradí stát. „Náklady na silnice I. třídy a dálnici D8 Ústeckému kraji proplácí ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic za nasmlouvanou údržbu komunikací v majetku státu, již provádí ústecká SÚS,“ dodala Vápeníková. „Přičemž tyto prostředky jsou přerozdělovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.“

Podle Zbyňka Šebesty z kanceláře hejtmana, v roce 2008 dosáhly náklady na běžnou údržbu všech 3 700 kilometrů krajských silnic II. a III.třídy přibližně 343 milionů korun. Tuto běžnou údržbu provádí vlastní pracovníci Správy a údržby Ústeckého kraje.

„Nemáme stanovený zvlášť rozpočet na zimní údržbu silnic a ostatní práce. Zimní údržbu musíme provést a zbytek peněz z ročního rozpočtu zůstává na všechny ostatní potřebné práce. Listopad a prosinec roku 2008 pak není uhrazen z rozpočtu stanoveného na rok 2009,“ uvedl Zbyněk Šebesta.

Nejhůř je po zimě v horách

Ústecká SÚS již opravy vozovek po zimě zahájila. „Například opravy výtluků po zimě na krajských silnicích II. a III. tříd vyjdou na přibližně 20 milionů korun. Největší poškození silnic je zaznamenáno v horských oblastech Děčínska, Ústecka, Mostecka i Chomutovska,“ dodal Šebesta dál.

Na údržbu silnic v zimním období bylo v Ústeckém kraji spotřebováno jen na silnicích II. a III. třídy na 13 832 tun soli. Dále pak 10 296 tun inertu a 1 716 998 litrů solanky. Na silnicích první třídy to činí 9 143 tun soli a též 1 834 398 litrů solanky.