Důvodem je stavba nových komunikací, které nebudou dokončeny v termínu. „Bohužel statické zkoušky prokázaly nízkou nosnost podloží, takže časem by se na povrchu nových silnic mohly objevovat propady,“ vysvětlil stavební technik odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík.

V současné době proto zástupci města ve spolupráci s dodavatelem stavby hledají nejvhodnější řešení jak dosáhnout žádoucího zpevnění. „Což samozřejmě prodlužuje termín dostavby a také celou stavbu prodražuje,“ podotkl místostarosta Litoměřic Václav Červín.

Vedení litoměřické radnice však věří, že prodej parcel zahájí v létě. Tak, aby se do rozpočtu města co nejdříve vrátila investice spojená s nákupem pozemků, zasíťováním parcel a náklady spojené se stavbou komunikací. Prodejní cena však s ohledem na komplikace s nedostatečnou nosností podloží pro stavbu nových silnic ještě nemohla být určena.

Přestože město ještě nevyhlásilo nabídku na koupi parcel, již nyní pracovníci odboru územního rozvoje registrují čtrnáct předběžných žádostí.

„Zájemci ale musejí počítat s tím, že pro prodej budou stanovena pevná pravidla,“ upozornil místostarosta Červín. Již nyní je zřejmé, že každá parcela bude mít vlastní regulativ. Z něho vyplyne konkrétní místo, na kterém lze domek postavit, případně jak vysoká procentuální zastavěnost pozemku může být.

Pravidla pro prodej stanoví zastupitelstvo, které schválí i kupní cenu.

Eva Břeňová