Kapacity nyní nestačí
Podle štětského místostarosty Petra Domorázka chce vedení Štětí reagovat na současnou situaci ve městě, kdy je nedostatek volných kapacit pro sport a kulturu v důsledku absence či špatného technického stavu sportovní a kulturní zařízení. „V návaznosti na strategický plán města byla zadána analýza volnočasových aktivit, která měla za úkol zjistit potřeby občanů v oblasti sportu, kultury a volného času. Dále závěry analýzy měly nastínit, kam je třeba investovat do výstavby či rekonstrukcí,“ vysvětlil místostarosta.

Právě zmiňovaná analýza, v rámci které bylo osloveno přes pět set obyvatel Štětí a okolí, ukázala, že je třeba řešit situaci koupaliště, sportovního areálu a prostor pro volnočasové aktivity dětí a mladých lidí. Obyvatelé Štětí by si přáli také vybudování zimního stadionu a plavecké haly. To je podle vedení města v současné době kvůli finanční náročnosti takových staveb nereálné.

Největším projektem, který se snaží Štětští realizovat, je modernizace městského stadionu a rekonstrukce městského koupaliště. „Obě tato zařízení již nejsou v dobrém technickém stavu a nemohou být využívána při nepříznivém počasí,“ říká Petr Domorázek.

„V projektu stadionu je zahrnut mimo jiné umělý travnatý povrch fotbalového hřiště včetně osvětlení, nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a přetlakovou halou pro využití v zimních měsících. Dále je naprojektován běžecký ovál s umělým povrchem, asfaltová in-line dráha a další sportoviště,“ přiblížil Aleš Novák ze společnosti Techtex, která vyprojektovala novou podobu sportovního areálu a koupaliště.

Provoz koupaliště je náročný
U záměru rekonstrukce koupaliště jde především o nyní již nevyhovující technologické zařízení na cirkulaci, čištění a ohřev vody. Provoz areálu je v současné době finančné náročný právě kvůli zastaralé technologii.

„Řešili jsme zařízení pro nejmenší, tedy brouzdaliště a dětské hřiště. Obojí by mělo být zbouráno a postaveno nově na více vyhovujícím místě. Samozřejmostí je doplnění areálu koupaliště o stolní tenis, minigolf, vodní atrakce a dalšího pro větší využití areálu,“ přiblížil Aleš Novák
Dalším významným projektem je revitalizace klidové zóny u Labe.

„Zde město vycházelo z potřeby většího parku pro odpočinek či sportovní aktivity všech věkových skupin. Projekt zahrnuje dětské hřiště pro nejmenší, multifunkční sportovní hřiště, výsadbu zeleně a osazení více lavičkami. Navíc by zde mělo být umístěno dřevěné molo pro pasivní odpočinek.

Tyto tři projekty město Štětí v současné době dokončuje, žádosti o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad podá v červnu.