V tento den, v době od 11.00 do 17.00 hodin bude totiž docházet k opakovanému krátkodobému zastavení plavby v ř.km 25,9 – 26,7. Důvodem tohoto omezení povoleného Státní plavební správou, je pořádání rychlostních závodů sportovních motorových člunů Roudnický trojúhelník.

Plavba bude v uvedené době opakovaně zastavována na dobu nejdéle 30 minut pomocí břehových signálních znaků. Pořadatel závodu musí úpravou časů rozjížděk zajistit plynulé proplutí pouze větším lodím, nahlášeným z plavebních komor v Roudnici a ve Štětí, všichni ostatní si budou muset počkat.

Na hladký průběh akce dohlédne hlídka s megafonem a vysílačkou na kanále č.10, která bude dávat informace vůdcům plavidel.