Částečně uspěli

„Ideální by podle mého názoru bylo kompletní odstranění retardérů a jejich nahrazení radary, které řidiči zobrazují jeho okamžitou rychlost a nutí jej přibrzdit,“ říká Marcel Jamrich, jeden z iniciátorů petice. Pod tu se podle Marcela Jamricha podepsala nadpoloviční většina zdejších obyvatel.

Organizátoři uspěli se svými požadavky alespoň částečně. Součástí petice bylo totiž upozornění na nedokonalé technické provedení jednoho ze dvou vybudovaných retardérů. Zadržoval vodu, pro kterou chyběl odtok. Voda z vytvořené kaluže pak po projetí nákladního vozidla končila na fasádě jednoho z domů.

„Náprava tohoto stavu by měla přijít podle mých informací co nejdříve,“ sdělil Deníku Vladimír Kopřiva, starosta Mlékojed.

Retardéry na svém místě zůstanou. Podle vyjádření Iva Perny, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice, by zrušení obou retardérů bylo možné za předpokladu, že se pro jejich odstranění rozhodne obec Mlékojedy.

O tom však Mlékojedští neuvažují. „Zařídit výstavbu těchto prahů nás stálo mnoho úsilí. Obec nyní rozhodně nebude usilovat o to, aby byly odstraněny,“ říká starosta.

Samotní obyvatelé obce se dělí na dvě skupiny, jedni jsou zastánci retardérů, druzí požadují jejich odstranění. Nejvíce si na zpomalovací prahy stěžují rodiny, které bydlí v jejich blízkosti.

„Průjezd osobních aut ani tak nevadí, ale pokud přes práh přejede nákladní auto, je to hrozné. Roztřese se nám celý dům. Dá se říci, že jsme součástí retardéru. Náš dům je v okolním terénu utopený, navíc do ulice máme dvě ze tří místností,“ přibližuje Marcel Jimrich.

Dále upozorňuje na to, že retardéry řidičům nezabraňují v průjezdu obcí vysokou rychlostí. „Rozhodně tu určenou třicetikilometrovou rychlost většina nedodržuje. Běžné je i předjíždění na retardéru,“ vysvětluje Marcel Jimrich. Podle starosty Vladimíra Kopřivy retardéry obci pomohly a svou funkci plní.

Dostavba mostu

Obyvatelům žijícím poblíž hlavní silnice v Mlékojedech tak nezbude zřejmě nic jiného, než doufat ve zdárné dokončení takzvaného západního mostu přes Labe, který by měl odvést značnou část dopravy, která nyní přes Mlékojedy projíždí.