Výroba nového mlýnského kola souvisí s plánem majitele objektu, který počítá se zpřístupněním mlýna pro turisty a studenty.

„Rád bych zpřístupnil funkční mlýnici. A to nejen turistům, ale také například studentům,“ říká Otakar Šašek, majitel mlýna, na kterém jeho předkové hospodařili téměř nepřetržitě již od šestnáctého století. Nedaleko objektu totiž vede značená trasa pro turisty a cykloturisty.

Mouku zde mleli ještě v 50. letech
Mlýnské kolo se v tomto objektu zastavilo v roce 1952. Následně, v sedmdesátých letech, kdy byla provedena regulace toku říčky Modla, přišel mlýn také o svůj náhon, který Modla zajišťovala. Voda se do vyschlého řečiště vrátila opět v devadesátých letech minulého století.

Zachovalé technické vybavení
Technické zařízení mlýnu je v unikátně dochovaném stavu, nenapadeno pozdějšími úpravami ani přestavbou. Pozitivně hodnotí celé zařízení památkáři, se kterými majitel při náročné renovaci spolupracuje.

„Mlýn a především veškeré technické zařízení je v dokonale zachovalém stavu. Podobný objekt se na Litoměřicku jistě nevyskytuje,“ konstatoval před časem Robert Paťcha z oddělení památkové péče Městského úřadu Lovosice.

„Mlýn byl prohlášen za nemovitou památku. Usiluji ještě o to, aby byl prohlášen technickou památkou,“ vysvětlil Otakar Šašek.