Podle nich může být přijat člověk starší 59 let, a to na základě doporučení obvodního lékaře. „Někomu se hranice 59 let zdát být příliš nízká, ale registrujeme několik lidí tohoto věku, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav potřebují péči, kterou jim domov pro seniory umí nabídnout,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Martin Veber.

Přednost pro místní
Zařízení bude určeno hlavně lidem se sníženou soběstačností. Tedy těm, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Podat žádost si mohou občané Ústeckého kraje. Přednost přitom dostanou obyvatelé Litoměřic a okolí. Přijímáni nebudou ti, jejichž duševní poruchy by narušovaly soužití.

O přijetí rozhodne na základě písemně podané žádosti tříčlenná komise, v níž zasednou dva zástupci provozovatele, tedy Farní charity, a jeden zástupce města, který bude mít právo veta.

Po naplnění kapacity, která je 108 míst, vznikne pořadník čekatelů, do nějž budou zájemci řazeni dle data přijetí žádosti.

Dar není podmínkou
„Sponzorský dar, případně jiný vstupní poplatek, není podmínkou přijetí. Stejně tak měsíční platba za pobyt se bude odvíjet od platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí,“ upozornil místostarosta Litoměřic Jiří Landa. Což znamená, že za den pobytu a stravu zaplatí senior kolem tří set korun.

Dostavba domova pro seniory na Dómském pahorku finišuje. První obyvatelé by se měli do litoměřického zařízení nastěhovat již v listopadu. (eva)