„Park bychom rádi omladili a upravili tak, aby byl bezpečný. Rozhodně nebudeme měnit charakter volné krajiny. Veškeré úpravy budou zachovávat současný ráz i v návaznosti na historické okolí. Cestní sít bude rekonstruována s ohledem na hlavní pěší trasy, které budou respektovány,“ sdělila Renata Gudrová z roudnického městského úřadu.

„Sumu šesti milionů není město ze svého rozpočtu schopno uvolnit. Proto jsme v loňském roce požádali o dotaci z operačního programu Životní prostředí“, doplnil Jiří Novák z odboru rozvoje majetku města.

Dotaci však nelze získat na veškeré plánované práce, proto Roudničtí požádali „jen“ o tři miliony korun. Zda bude dotace přidělena se dozvědí v jarních měsících.