„U uvedených služeb proto naléhavě žádáme prostřednictvím Ústeckého kraje o navýšení dotace ministerstva práce a sociálních věcí o zhruba jeden milion korun, a to za předpokladu, že Centrum denních služeb obdrží také požadovanou dotaci Ústeckého kraje 400 tisíc korun. Výsledek zatím neznáme,“ sdělila tisková mluvčí Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci Litoměřice Vladimíra Tomášová.

Centrum denních služeb má kapacitu 20 uživatelů – dospělých lidí s mentálním postižením, kteří zde trénují dovednosti potřebné pro zvládání běžného života – a v chráněném bydlení v současné době bydlí 10 handicapovaných.

Pracovní místa Centra denních služeb, která byla vytvořena projektem Phare a SROP pro osoby se zdravotním postižením, byla až do poloviny minulého roku současně financována ze státního zdroje i z dotace EU – SROP. Projekt byl ukončen, evropské peníze nelze očekávat.

Po ukončení projektu jdou podle zákona veškeré vlastní zdroje z výroby na dofinancování těchto pracovních míst, a proto není z čeho dofinancovávat deficit u sociálních služeb, které jsou pokráceny na dotacích.

Diakonie věří, že navýšenou dotaci od státu získá. Mimo jiné i proto, že musí ministerstvu zároveň vrátit daleko vyšší částku od jiných dvou služeb Střediska – Sociálně terapeutické dílny v Terezíně a Sociální rehabilitace v Litoměřicích. Celkem 1,5 milionu korun.

Zvítězila totiž ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Ústeckého kraje, který služby Sociálně terapeutické dílny v Terezíně a Sociální rehabilitace v Litoměřicích v následujících třech letech zaplatí. Smlouvu již podepsala hejtmanka ÚK Jana Vaňhová.

„Mít sociální službu finančně zajištěnou na tři roky je úspěch. Služby financované jen z MPSV jsou na financích každoročně krácené a opakovaně se o ně musí žádat,“ říká Tomášová. „Projekt ale může být podpořen pouze z jednoho státního zdroje, proto musíme ministerskou dotaci vrátit,“ dodává.