Ani po informační schůzce, která ve středu proběhla v Terezíně a na které projektant představil studii protipovodňových opatření, není totiž jasné, zda čtyři desítky lidí z Českých Kopist budou ochotny svoje pozemky prodat.

Pokud řeknou ne, nebude se zpracovávat projektová dokumentace pro územní řízení a protipovodňová opatření za téměř sto milionů korun se tu stavět nebudou.

Podle projektanta Jaroslava Kabeleho přitom už padesátiletá voda v Labi zatopí více než polovinu obytné části obce.

Názor na vybudování protipovodňových opatření nebyl jednoznačný. Někteří lidé chtějí svůj majetek chránit, pro jiné to jsou zbytečně vyhozené peníze.
„Občané zatím informace vstřebávají. S každým budeme jednat jednotlivě,“ hodnotí výsledek středeční schůzky Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku města Terezín.

Obyvatelé Českých Kopist musejí podle něj říct, na jakou úroveň vody mají být protipovodňová opatření postavena a kudy mají vést.

Navržená protipovodňová bariéra proti stoleté vodě je zhruba 2 850 metrů dlouhá, podle výšky terénu vysoká od padesáti centimetrů do zhruba čtyř metrů.
Pokud by byla nižší a měla by domy ochránit před maximálně padesátiletou vodou, pak by vložené investice byly vyšší než škody, což by se nevyplatilo. A akce by pravděpodobně nebyla schválena.

Podle projektanta jsou severozápadní, západní a jihozápadní okrajové části obce zaplavovány už pěti až dvacetiletými povodněni v Labi a pěti až padesátiletými povodněmi v Ohři.

Severní a severovýchodní část obce je ohrožována dvacetiletou až padesátiletou povodní v řece Labi, jižní část dvacetiletou a vyšší v Labi a padesátiletou a vyšší povodní v Ohři.

Do konce března musí dát město Terezín za obec České Kopisty definitivní stanovisko, zda protipovodňová opatření ano, či ne.

Jejich výstavba bude financována z evropských peněz, s podmínkou, že pozemky bude vlastnit město.

Nyní je připravována dokumentace pro územní řízení. Zpracování projektové dokumentace uhradí Krajský úřad ÚK, Povodí Labe a město Terezín.
Samotná výstavba pak bude financována z úvěru Mezinárodní investiční banky prostřednictvím ministerstva zemědělství.