V Černěvsi se v loňském roce rozeběhly opravy románského kostela sv. Prokopa. Památka nebyla udržovaná, do objektu střechou zatékalo, má výrazně poškozené fasády. V současné době je jeho loď zastřešena a opravy mají v letošním roce pokračovat obnovou kostelní věže.

„Církev za naší podpory získala dotaci z ministerstva kultury ve výši zhruba 200 tisíc korun. Oslovili jsme sponzory, firma Tondach nám poskytla výraznou slevu na střešní krytinu,“ zmínila starostka Jitka Dyrynková, která stojí v čele obce necelé dva roky.

Černěveští totiž chtějí kostel v budoucnu využívat. Loni byl po třiceti letech zpřístupněn veřejnosti, konaly se v něm dva koncerty a zájem byl obrovský.
„Je to úspěšný příklad toho, jak může dlouhodobě opuštěná památka opět ožít. Impuls obce byl ale podstatný,“ říká stavební technik litoměřické diecéze Ivo Fiedler.

Jednou z téměř pěti desítek staveb – nejohroženějších památek na Litoměřicku, které jsou uvedeny na seznamu Národního památkového ústavu z let 2003 až 2009 – je i kostel v Bílém Kostelci.

„Je už dlouho ruinou. Jeho obnova do původního stavu by vyžadovala náklady odhadem 20 milionů korun, což jsou finanční prostředky mimo jakékoli možnosti jak státu, tak církve,“ říká Ivo Fiedler. „Zajistit statiku takového objektu, aby byla stavba bezpečná, je v podstatě to jediné, co pro něj můžeme udělat,“ dodává.

Ohrožené památky na Litoměřicku:

Bílý Kostelec – kostel sv. Havla, Boreč – zámek, Býčkovice – kaple nad vsí a kaple u rybníka, Černěves – kostel sv. Prokopa, Děkovka – hrad Oltářík, zřícenina, Doksany – klášter, Dolánky nad Ohří – kostel sv. Jiljí, Encovany – kaple sv. Václava, Habřina – kostel, Jenčice – hrad Košťálov, zřícenina Košťálov, Kamýk – hrad Kamýk, zřícenina, Konojedy – kostel Nanebevzetí P. Marie, Kotelice – hrad Litýš, zřícenina, Malešov – kostel sv. Jiří, Milešov – kostel sv. Antonína, Mrsklesy, Lipá – kostel sv. Bartoloměje, Mšené-lázně – kostel, zřícenina, Mukařov – zvonice, částečná zřícenina na hřbitově, Náčkovice – kaple, Oparno – hrad, zřícenina, Pnětluky – zámek, Rohatce – kaple Všech svatých, Siřejovice – větrný mlýn Windsor,
Soběnice – kostel sv. Petra a Pavla, Srdov – mauzoleum, Zahořany – kostel Nejsvětější Trojice a výklenková kaplička na návsi
- boží muka (př. Liběšice, Obřice), řada venkovských usedlostí a dalších staveb
Zdroj: Národní památkový ústav (2003–2009)
(pozn.: uvedené objekty nejsou pouze církevními stavbami)

Řada oprav méně zchátralých staveb je podle něj možná, pokud se na ni podaří získat peníze z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, kde příspěvky dosahují řádově statisíců korun a spoluúčast vlastníka tvoří minimálně 10 procent ceny.

Po dohodě s památkáři je v současné době například provedena příprava pro podání žádosti o dotaci na opravu kostela v Milešově. „Ještě jsme ale nejednali s obcí, takže nevíme, jaké budou možnosti,“ říká Fiedler.

Jak uvedl, náklady na generální opravu střechy se mohou pohybovat od jednoho do dvou milionů korun, běžný příspěvek státní dotace z havarijního programu přitom činí 150 až 200 tisíc korun.

Loni se podařilo získat dotaci na obnovu tří oken s vitrážemi kostela v Konojedech, opravu krovu a střešního pláště. Částečně opravenou střechu má kaple v Rohatcích, o stavbu má zájem obec, chce ji převést do svého majetku.

O barokní kostel sv. Petra a Pavla v Soběnicích, stavbu stavitele G. Broggia, projevila zájem obec Liběšice, která ho chce v rámci rozvoje cestovního ruchu využít pro pořádání kulturních akcí. Na přelomu letošního roku byl kostel na obec převeden.

„Chceme žádat o dotaci na jeho záchranu. Památek na našem katastru si ceníme, každý rok nějakou opravujeme,“ sdělila starostka Alena Knobová.

Před dokončením je obnova náčkovické kaple. Loni dostala novou střechu, římsy i omítky. „Během čtyř let jsme za pomoci dotací opravili jak obecní kapličku v Náčkovicích, tak v Levínských Petrovicích. Ve špatném stavu je jen kaplička v Knínicích, ta ale patří církvi,“ poukázal starosta Lovečkovic Václav Pavlík.

O mukařovskou zvonici nabízenou státem zájem nemají. Opravy by stály více než milion korun.