Ředitelé škol předpokládají, že k zápisům v letošním roce dorazí přibližně stejný počet dětí jako v loňském roce, tedy zhruba tři sta.

Ve středu přišla k zápisu do první třídy základní školy v litoměřické ulici Boženy Němcové i Kristýna Cingelová. „Do školy se moc těším. Nejvíc na počítání a kreslení,“ přiznala budoucí prvanda.

Do 1. tříd základních škol se zapisují děti, které do 31. srpna letošního roku dovrší šestý rok věku. Na přání rodičů se zapíší také děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince tohoto roku.

„O jejich přijetí rozhodně ředitel školy na základě posouzení pedagogicko-psychologické poradny, o které musí rodiče sami požádat. Stejně tak musí učinit i v případě, že chtějí odložit povinnou školní docházku,“ upozornila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Miroslava Najmanová.