Překvapení: přestupků bylo minimum

Výsledkem bylo na padesát zkontrolovaných vozidel, zadržení jednoho šoféra, který usedl za volant bez řidičského oprávnění, dvě pokuty po tisícikoruně za jízdu bez zapnutých bezpečnostních pasů, desítky zkontrolovaných zahradních chat a chalup a také obhlídka celé řady míst v lesích na Třebenicku, kde dochází k nelegální těžbě a krádežím dřeva.

Překvapením byly pro policisty jen ojedinělé přestupky, jichž se řidiči v okolí Třebenic i v samotném městě dopouštěli. „Kromě nezapnutých pasů ve dvou případech a stejného počtu aut, u nichž byl technický stav na pováženou, jsme nezaznamenali ani jednu rychlou jízdu. Řidiči jezdili slušně,“ konstatoval strážník Tomáš Rotbauer.

Podle vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Lovosicích Viktora Hrocha mají akce jako nyní na Třebenicku přiblížit policii a její práci občanům.

„Lidé by měli mít dobrý pocit z toho, že policie je vidět tam, kde je potřeba. A že mohou i oni k vlastní bezpečnosti přispět,“ říká Hroch.

Buďte opatrní, dejte na sebe pozor. A nashledanou…

„Dejte na sebe pozor, buďte opatrní. A nashledanou!“ slyšeli nesčetněkrát z úst policistů směrem ke zkontrolovaným řidičům reportéři Deníku. S policisty strávili při pondělní akci několik hodin.

Úsměv na tváři vzbudila v 10.40 osádka bílého citroënu, na němž bylo vidět, že už má odslouženo. Dva chlapíci ihned policisty zaujali – především tím, co měli na zadních sedadlech. Železného šrotu, mezi nímž dominovaly jakési roury, bylo tolik, že zpětným zrcátkem přes zadní okno nemohli skoro nic vidět.

„Odkud to vezete? Máte na to nějaký doklad?“ „Pracujeme tady kousek na stavbě. Dal nám to šéf, já mu zavolám, můžete si to ověřit!“ Následuje kontrola občanského průkazu a ověřování, zda muž není v pátrání. V pořádku. I darování materiálu potvrzeno. „Bude za to oběd,“ prozrazuje cíl zpeněžení šrotu borec.

I taková byla akce policie na Třebenicku.

PROGRAM BEZPEČNÁ LOKALITA

- Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činů v % na celkové zjištěné kriminalitě v roce 2003 (zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že našim největším problémem je majetková kriminalita.
-  Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.
- Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob.
- Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů. Zdroj: web.mvcr.cz