„Podává se dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu sčítané zvěře v jednotlivých honitbách do korýtek krmelců. Léčivo je podáváno v granulované formě. Upozorňujeme občany, pokud se při vycházkách zastaví u krmelců, ve kterých tyto granule budou, že nejsou vhodné pro domácí zvířata. Léčivo by jim mohlo uškodit,“ varuje Adolf Rolínek, jednatel litoměřického okresního spolku Českomoravské myslivecké jednoty.

Ozdravná akce je zaměřena na léčení spárkaté zvěře, především srnčí zvěře, muflonů a daňků. Léčení provádějí myslivci v úzké spolupráci se státní správou a Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj.

Následujících 14 dní pak bude platit ochranná lhůta proti odlovu zvěře, která bude léčena. Mohlo by dojít ke kontaminaci masa.