„Stále není dostavěna spojka přes pole u Bílinky. Pokud by došlo k uzavírce kvůli stavbě mostu ve Vchynicích dříve, než bude spojka na silnici I/8 hotová, doprava na levém břehu Labe ještě zhoustne,“ míní Galia.

Problémy s dodržením termínů potvrdil vedoucí komunikace Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření. „Budování mostu Vchynice mělo skutečně podle zadání stavby následovat až po dokončení obchvatu Lovosic. V průběhu přípravy obchvatu však došlo k zásadnímu zdržení o 19 měsíců kvůli třem odvoláním proti rozhodnutí o pokácení mimolesní zeleně. Právní moc stavebního povolení pro obchvat Lovosic byla získána teprve 15. 12.2008,“ sdělil Hoření.

Pokud má být dodržen termín zprovoznění stavby do listopadu 2010, je podle Hořeního nutné začít budovat most nejpozději letos v březnu. To ale nebude dokončen obchvat Lovosic. „Proto navrhl zhotovitel změnu technologie výstavby mostu tak, aby mohla být zachována doprava po I/8. Most by se při změně technologie budoval po polovinách. Dopady změny technologie jsou v jednání, do konce ledna padne verdikt,“ vysvětlil vedoucí komunikace ŘSD.

Pokud tedy ŘSD přistoupí ke změně technologie, nebude z titulu úplné uzavírky ovlivněna dopravní intenzita na silnici I/30, dodal.

Obchvat Lovosic by měl být zprovozněn v polovině roku 2009, výstavba mostu Vchynice bude podle Hořeního zahájena bezprostředně po 15denní lhůtě pro vyvěšení rozhodnutí o odvolání proti stavebnímu povolení, kdy odvolací komise ministra dopravy rozhodla 11. prosince o potvrzení platnosti stavebního povolení. „Čekáme však ještě na samotné vydání rozhodnutí.