V letošním roce si připomínáme 70. výročí vypuknutí 2. světové války. Každé historické výročí vyvolává celou řadu otázek a vede k zamyšlení nad významem připomínané události. Nejen z hlediska doby, ve které se udála, ale také z toho pohledu, jak ovlivnila nás samotné. 2. světová válka byla bezesporu jedním z nejtragičtějších období v dějinách lidstva. Přinesla utrpení a smrt miliónů lidí, a to nejen na bojištích, ale také v zázemí.

Civilisté nebyli ovšem postiženi pouze v přímém důsledku průběhu válečných operací, ale válečný konflikt vytvořil nacistům a mnohým jejich pomahačům podmínky k tomu, aby mohli přistoupit k agresivnímu postupu vůči Židům, Slovanům a dalším národům (Romové), skupinám obyvatel (homosexuálové, duševně nemocní etc.) a politickým odpůrcům (sociální demokraté, liberálové, komunisté, křesťané atd.), jež končil jejich fyzickou likvidací.

Jak nás 2. světová válka ovlivnila? Jaký je k ní náš vztah? Jedná se o vzdálenou historii, anebo se neustále události, které se staly před 70 lety, vracejí a ovlivňují nás? A jestliže ano, jak? Jak jsou tyto události připomínány? Jak jsou vysvětlovány? Jsou všemi vysvětlovány stejně? A jestliže ne, proč? Dokážeme si uvědomit, jak by naše životy a životy našich rodin a přátel byly ovlivněny, kdybychom nežili dnes, ale před 70 lety? Mohli byste tehdy v klidu žít, pokud byste měli stejný původ či názory a postoje, jaké máte dnes? A jaký je náš vztah k válce jako takové? Dokážeme si vůbec představit vše, co život ve válce přináší? Jak bychom se zachovali v situacích, které jsou s válkou spjaté?

Takovouto motivaci s možností zpracování dalších vlastních dílčích námětů, forem, obsahů, ale i vlastním uchopením slovesného nebo výtvarného zpracování zadání, které - jak se domníváme - svou aktuálností hovoří - možná dnes více než třeba před dvaceti lety (viz nárůst radikálního antisemitismu, rasismu, xenofobie) stále k dnešku i budoucnosti.

Výtvarná část je vyhlášena ve třech kategorích, a to: I. žáci 1.-5 .ročníků ZŠ, II. žáci 6.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a III. studenti gymnázií, SŠ a SOU, literární pak ve dvou - I. žáci 6.-9.ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a II. studenti čtyřletých gymnázií, 5.-8.ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU.

Vítězné práce budou ohodnoceny finanční odměnou ze sponzorského daru Hany Greenfieldové ve výši: 1. místo 500 korun, 2. místo 400 korun, 3. místo 300 korun, 4.-5. místo 200 korun a 6.-8. místo 100 korun. Vedle toho budou uděleny i zvláštní ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.