„Celoroční chov ovcí bez ustájení je běžnou technologií, která se uplatňuje i u jiných druhů hospodářských zvířat, v mnoha případech jsou chovány ovce společně se skotem nebo koňovitými. Je to nejpřirozenější a nejšetrnější způsob chovu hospodářských zvířat, který se blíží životu zvířat ve volné přírodě,“ říká Vít Mareš.

Jak dále uvedl, Svaz chovatelů ovcí a koz ČR (SCHOK) rozhodně nesouhlasí s tím, že by v daném chovu docházelo k týrání zvířat. „Kvalifikovat jednání chovatele jako týrání zvířat považujeme za neadekvátní, jsme přesvědčeni na základě zjištěných skutečností, že k žádnému týrání nedošlo. Systém chovu je v dané lokalitě provozován již několik let a patří k nejšetrnějším z hlediska pohody zvířat,“ uvedl předseda SCHOK.

Zvířata na počátku ledna přežívala v extrémních podmínkách bez jakéhokoliv přístřešku. Například 11. ledna v ranních hodinách, kdy Deník na otřesnou situaci na pastvinách upozornil jeden z místních občanů, bylo v místě, kde ovce žijí, –14°C. Na místě bylo navíc odhadem 15 kusů uhynulých nebo umírajících jehňat, která neměla v tomto počasí šanci přežít. Ještě zaživa mladá jehňata napadali hladoví krkavci. Nohy jim okusoval také kůň, který byl součástí stáda.

Na místo vyrazili okamžitě také inspektoři Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj (KVS), kteří situaci následně vyhodnotili jako jasné týrání zvířat.
„V těchto podmínkách ovce prostě žít nemůže. Zvířata musejí mít přístřešky, případně nějaké kryty, kde se mohou schovat před nepříznivým počasím. Rozhodně však musejí mít dostatek vody. To zde nemají,“ konstatoval po provedené kontrole Petr Pilous z KVS.

V současné době případ řeší litoměřický městský úřad, který může ovce chovateli odebrat a současně rozhodne o výši pokuty, která bude Josefu Hönigovi udělena. Může dosáhnout až půl milionu korun. Případem se zabývá také policie.