Setkání v biskupské rezidenci označil za „přátelské“ a ocenil, že žurnalisté v tomtéž duchu o diecézi informují. Představil jim i nového generálního vikáře a ředitele Litoměřické biskupské kurie P. Stanislava Přibyla.