Předně se obávají vlivu větrných elektráren na své zdraví a na zdraví a stav okolní fauny a flóry. „Výstavba větrných elektráren bude mít negativní dopad na okolní prostředí jak ve fázi stavby, tak v následném provozu. Největší obavy máme z gigantických rozměrů plánovaných větrných elektráren,“ říká Jaroslav Křížek z Ředhoště, který je členem petičního výboru proti této stavbě. Právě pod petici se před časem podepsalo 80 % obyvatel Loucké a 90 % obyvatel Ředhoště. Obě obce mají být elektrárnám nejblíže.

Mšenskolázeňské zastupitelstvo, pod které obce spadají, však záměr společnosti Zelená energie odsouhlasilo. Jedním z důvodů byl také fakt, že společnost přislíbila přispět do obecní pokladny částkou jeden a půl milionu korun za každou vybudovanou elektrárnu. Vyrůst by jich zde mělo pět. „Peníze bychom použili na investiční akce. Na opravy komunikací a na školku,“ uvedl Josef Bíža, starosta Mšeného – lázní.

Kromě místních obyvatel je proti stavbě také odbor životního prostředí roudnického městského úřadu, který ke stavbě vydal zamítavé stanovisko. „Výstavbou větrného parku o celkové výšce 150 metrů vznikne nová, z dálky viditelná dominanta, u které vzhledem k její dynamice nelze předpokládat splynutí s okolím. Dojde k narušení harmonického měřítka krajiny,“ uvedl Jaroslav Pém z odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem.

Stavba by se podle něj výrazně dotkla také živočichů. „Lokalita plánované stavby je přirozeným stanovištěm pro různé druhy volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin. Nejrizikovější skupinou, která může být výstavbou dotčena, jsou netopýři a zejména ptáci,“ říká Jaroslav Pém.

Zamítavé stanovisko ke stavbě vydali rovněž roudničtí památkáři. Na základě nesouhlasu odboru životního prostředí stavbu během několika dní nepovolí také roudnický stavební úřad.

Jedinou možností pro společnost Zelená energie bude následné odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. „Toto místo považujeme za ideální pro umístění větrných elektráren. Není zde chráněná krajinná oblast, jsou zde dobré větrné podmínky, nedaleko je dálnice a je zde také dobrá možnost k napojení na sítě,“ shrnula Kateřina Dietrich ze společnosti Zelená energie.