Pozvolný nástup zimy umožnil farmářům dokončit všechny polní práce ještě před příchodem silných mrazů po Novém roce.

„Mrazy, které před několika dny opadly, byly silné, ale podle toho, jak jsme prohlíželi porosty, to vypadá, že je přečkaly bez většího poškození. Toho jsme se obávali kvůli tomu, že ochlazení nebylo postupné, ale velice rychlé,“ říká Petr Müller, hlavní agronom straškovského Asturu, který je největším zemědělským podnikem v okrese.

V současné době mají Straškovští naseto dvanáct set hektarů ozimé pšenice a sto osmdesát hektarů ječmene.

Záchrana? Sníh

Podle Otakara Šaška, ředitele klapského zemědělského družstva, zachránil zaseté ozimé plodiny sníh, který v okrese napadl krátce před příchodem mrazů. Ty dosáhly až dvaceti stupňů pod nulou. Pokud by se tak nestalo, silné holomrazy by tyto rostliny nenávratně poškodily a zemědělci by měli milionové škody.

Mrazy byly potřeba

Zemědělci také poukazují na to, že takto silné mrazy byly potřeba již delší dobu. Zimy v minulých letech byly totiž velice mírné. Což mělo negativní dopad na ochranu rostlin. „Jsme rádi, že je taková zima. Po tom, kdy byly poslední tři roky velice mírné zimy, to bylo potřeba. Mrazy zničí škůdce a choroby v půdě, které by tam jinak zůstaly od podzimu až do jara a opět by škodily,“ vysvětluje Otakar Šašek.

Farmáři pak museli škůdce a choroby ničit chemicky, což je finančně náročné. Například v loňském roce ceny některých preparátů vzrostly až o sto procent.

Kromě likvidace škodlivých chorob a organizmů mají mrazy na polích ještě jeden pozitivní přínos. Voda v půdě totiž zmrzne, až se teploty dostanou nad nulu, zlepší se struktura půdy, protože mráz roztrhá velké hroudy. Zemědělcům to usnadní jarní práce a plodiny budou mít pro svůj růst lepší podmínky.

Brzy na hodnocení

„Zatím to vypadá dobře, ale rozhodně nemůžeme říci, že bude dobrá úroda. To by bylo věštění z křišťálové koule,“ upozorňuje Petr Müller. Straškovští podle něj nyní čekají na to, jak razantní bude další ochlazení.

„Vzhledem k tomu, že již není sníh, bude to pro ozimy horší. Doufáme, že už si na mráz zvykly. Do minus deseti by mohly přežít,“ dodává Petr Müller.