V expozici Ústeckého kraje měla i letos své stánky města Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice. Deník vedle oblíbených propagačních materiálů upoutala informace města Litoměřice o pořádání mezinárodní konference k regionálnímu cestovnímu ruchu.

„Chtěli jsme jejím prostřednictvím přispět do programu současného předsednictví Česka Radě Evropské unie a rozšířit působnost neformálního zasedání ministrů dopravy zemí EU, které v našem Domě kultury v Litoměřicích proběhne v závěru dubna. Věříme, že konference k regionálnímu cestovnímu ruchu ve dnech 26. a 27. března osloví pozvané zástupce ze státní správy, podnikatelů, institucí a firem, jež se věnují této problematice. V programu budou mimo jiné prezentovány zkušenosti a vize v provozování veřejné osobní lodní dopravy, využívání moderních audiovizuálních prostředků, zavádění cykloturistiky do měst a na závěr budou představeny některé úspěšné projekty uplatněné v České republice a v Německu,“ prozradil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

Záštitu nad konferencí podporovanou Evropským fondem pro regionální rozvoj převzal místopředseda vlády Alexandr Vondra.