Část tak dostane například Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou – azylové zařízení pro handicapované matky s dětmi z celé republiky, které nejsou schopny se samy bez pomoci o děti postarat. Zařízení, které provozuje Diecézní charita Litoměřice, je unikátním projektem v rámci celé České republiky. V souvislosti se zahraniční pomocí bude podpořen projekt na pomoc dětem ulice v Ulanbátaru.

Například v bohušovické farnosti se letos vybralo 21 292 korun. „Sbírka byla opět velmi úspěšná. V Terezíně bylo vybráno 7 474 korun a v Bohušovicích, Hrdlech a Brňanech 13 292 korun. Peníze připadnou na terapeuticko-relaxační víkendový pobyt pro osvojitelské a pěstounské rodiny,“ uvedl zdejší farář a zároveň tiskový mluvčí Diecézní charity Litoměřice Milan Čigáš.

Litoměřice

Koledu pořádaly i farní charity. Litoměřická letos získala 28 554 korun, z této částky zde zůstává 18 560 korun. Za ně nakoupí materiál a pomůcky pro klienty domovů pro seniory v Litoměřicích. „Při výtvarných činnostech, při práci s keramikou nebo textilem rozvíjejí jemnou motoriku. Pokud zůstávají ve stáří manuálně zruční, mohou si zachovat soběstačnost,“ poukázala ředitelka Farní charity Litoměřice Zdeňka Broumská.

Lovosice

Farní charitě Lovosice letos Tříkrálová sbírka vynesla 13 614 korun, z toho 8 849 korun pokryje část nákladů na pořádání letního dětského pobytu pro děti ve věku od 6 do 18 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, které navštěvují nízkoprahové zařízení Amicus v Lovosicích. „Letní tábor jsme pro ně pořádali již dvakrát. Letos by měl opět probíhat na jednom z míst poblíž Rumburka. Účastnit by se ho mělo přibližně dvacet dětí,“ sdělila ředitelka Farní charity Lovosice Petra Bímonová.

Roudnice nad Labem

V letošním roce probíhala Tříkrálová sbírka v Roudnici nad Labem a okolních obcích od 3. do 6. ledna. „Do kasiček se podařilo získat neuvěřitelných 97 500 korun,“ potvrdila Marcela Lysáčková, zástupkyně ředitelky Farní charity Roudnice nad Labem. Z části výtěžku sbírky, který zdejší farní charitě zůstává, bude zakoupeno další potřebné vybavení do Azylového domu pro ženy a matky s dítětem v Riegrově ulici, který v roce 2008 rozšířil svou kapacitu.