„Na čtvrtečním zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem (22. ledna) navrhnu, aby se bod Stanoviska občanů k projednávaným věcem rozšířil na jakoukoli problematiku. Bod by se tedy nově nazýval Stanoviska občanů,“ řekl Bakeš.

Musí být jasná pravidla
Upozornil, že je ovšem nutné bodu stanovit jasná pravidla a pevně určit délku jeho trvání. Jednací řád zastupitelstva nesmí omezit zákonné právo občanů vyjadřovat se na zasedání k projednávaným záležitostem, ovšem na druhé straně nesmí být nástrojem, jak jednání zastupitelstva paralyzovat. Právo občana vyjádřit své stanovisko k projednávané věci je stanoveno přímo zákonem a podle názoru vedení města není nijak omezováno či občanům upíráno.

Návrh starosty jde nad rámec zákonných povinností a má umožnit občanům vyjadřovat se i k záležitostem, které nejsou přímo projednávány. K tomuto kroku se starosta Roudnice nad Labem rozhodl na základně podnětu spoluobčanů a bude záležet na zastupitelích, jestli tento návrh změny jednacího řádu přijmou.

„Pevně doufám, že občané změnu přijmou jako vstřícný krok k vzájemné spolupráci. Právo občanů na diskuzi v rámci projednávaných věcí samozřejmě nebude upřeno. Diskuze k projednávaným bodům bude probíhat v rámci jednotlivých bodů,“ doplnil Bakeš.