Objednávku místostarosta podepsal, aniž by o tom rozhodli radní či zastupitelé. Podle předsedkyně kontrolního výboru a lovosické zastupitelky Vladimíry Novákové, která na nesrovnalosti upozornila, místostarosta porušil pravomoci veřejného činitele.

Jak uvedl městský právník Arnošt Prantl, místostarosta postupoval podle směrnice č. 4 z roku 2004 o oběhu účetních dokladů na městském úřadě, v dobré víře, že byl tento interní předpis vydán v souladu se zákonem o obcích. Až nyní, po zásahu kontrolního výboru, se ale zjistilo, že směrnice v souladu se zákonem o obcích nebyla.

Místostarosta Vladimír John uvedl, že město peníze firmě zaplatilo za geometrické zaměření házenkářské haly, za zpracování protipožární studie a za dokumentaci pro zřízení místa v hale pro televizní přenosy. O studii multifunkční haly Lovosice, kterou si Projekční kancelář AGN s.r.o. také naúčtovala, ale tvrdí, že ji firma připravila pro město zdarma jako sponzorský dar.

Za své pochybení se ve čtvrtek na zasedání zastupitelstva v Lovoši omluvil a náhradou za 261 800 korun, které byly z městského rozpočtu firmě zaplaceny, nabídl, že městu daruje vánoční výzdobu.

„Jsem majitelem vánoční výzdoby za 80 tisíc korun na hlavní třídě v Lovosicích. Jestli mám přijmout nějaký trest – chtěl bych ji městu darovat,“ navrhl zastupitelům místostarosta John.

Jeho návrh však zastupitele spíše pobavil. „Ano, pan místostarosta se omluvil, ale to, bohužel, nestačí. Použil totiž obecní protředky bez oprávnění, a to je jasně trestný čin,“ je přesvědčena zastupitelka Vladimíra Nováková.

Podle některých zastupitelů byly finance vynaloženy dobře, i když místostarosta pochybil. Pověřili městského tajemníka, aby provedl revizi a přepracování směrnice č.4/2004 tak, aby byla v souladu se zákonem o obcích.

Na návrh Jana Piegla by mělo v této souvislosti dojít ke kontrole dalších objednávek a faktur. Na úměrné sankci pro místostarostu Johna se zastupitelé neshodli. K jejímu projednání by se měli vrátit na příštím jednání zastupitelstva.