Chce v Počaplech umístit informační tabule s hlavními informacemi o obci a kostelu a počítá i s umístěním směrníků pro cyklisty. Okrašlovací spolek získal na tento projekt 30 tisíc korun od Komunitní nadace Euroregionu Labe.

Osadní výbor obce Počaply pracuje v novém složení dva měsíce a za tu dobu už stačil založit internetové stránky obce (www.pocaply.own.cz), vydat svůj nultý internetový zpravodaj „Počapelské listy“ či zorganizovat svou první schůzku s obyvateli obce a zástupci terezínské radnice. Koncem roku zabezpečoval svou první akci – rozsvícení vánočního stromu.

„Velký ohlas měla ochutnávka domácího cukroví, které na akci přinesli sami obyvatelé Počapel. V závěru roku jsme uspořádali ještě akci pro děti a rodiče – výrobu ptačích budek, které 2. ledna 2009 umisťovali na stromy nejen v obci, ale i u svých domků a podél řeky Labe,“ informuje Bohumil Krajča, předseda osadního výboru.

Aktivit pro tento rok chystají celou řadu. Internetový zpravodaj hodlají připravovat pravidelně. „Pro starší obyvatele obce, kteří nemají možnost připojení na internet, se ho snažíme tisknout a doručovat jim ho do poštovních schránek,“ dodal.