Občanské sdružení Nové Klapý totiž nepodalo generální přihlášku na stavební úřad v Lovosicích, a proto se nestalo účastníkem územního řízení. Jeho hlas mohl být silnější.

„Nesplnili tím podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny. Jejich připomínky jsme proto posuzovali jako připomínky veřejnosti,“ sdělil vedoucí stavebního úřadu Petr Soldon.

Jako účastník řízení by mělo občanské sdružení víc práv. Jeho členové by například mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí, dostávat kopie stanovisek dotčených orgánů, navrhovat další podklady pro vydání rozhodnutí a zároveň se do něj i odvolávat.

Přitom nesouhlas s výstavbou areálu vyjadřovali už od začátku. Upozorňovali, že se obyvatelé nedalekého Nového Klapý obávají hlukové zátěže. „Bohužel, byla to formální chyba,“ řekl na adresu jednoho ze členů občanského sdružení Nové Klapý Vladimír Brchel.

Stavební úřad v Lovosicích již vydal územní rozhodnutí, kterým o umístění stavby rozhodl. Právní moci nabude do týdne. Poté bude stavebník čekat na vydání jednotlivých stavebních povolení, a to jak na stavbu samou, tak na úpravu komunikací, vsaky povrchových vod apod. Vydat je musejí stavební úřad, drážní úřad, odbor dopravy a odbor životního prostředí.

Lovosičtí radní neměli k chystané výstavbě a následnému provozu areálu slovenského developera připomínky a poté ani zastupitelé nepožadovali posouzení záměru o posuzování vlivů na životní prostředí.