Majiteli stáda Josefu Hönigovi, který se dopustil týrání zvířat, nařídili okamžitá nápravná opatření. Ty musí splnit do dnešní (úterý) půlnoci. Pokud tak neučiní, případně se životní podmínky stáda znovu zhorší, budou zvířata majiteli odebrána.

„Chovatel dostal nařízené utracení závažně poraněných zvířat. Zajistit okamžité vybudování chráněného úkrytu, který bude odpovídat velikosti stáda. Nařízena je také denní kontrola kvality a množství podávaných tekutin a krmiva. Všechna zvířata musí majitel stáda podrobit veterinární prohlídce,“ vyjmenoval některé nařízené úkony Petr Pilous z Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj.

K dalším pokynům patří neprodlené oddělení koně od stáda a zajistit jeho okamžitou veterinární péči. Podle Petra Pilouse tímto celá kauza rozhodně nekončí. „Zmíněný chovatel nyní má a ještě bude mít velké problémy. Na kontrolu se na Lbín chystá například také Česká plemenářská inspekce, která se bude zabývat právě jehňaty. Vzhledem k tomu, že se jedná o potvrzené týrání zvířat, má nyní zmíněný farmář v podstatě minimální šanci na získání jakýchkoliv zemědělských dotací,“ vysvětluje Petr Pilous.

Jak dále upozornil, situaci týraného stáda ovcí bude KVS i nadále podrobně sledovat. „Naše kontroly budou v tomto případě velice intenzivní. Budeme sledovat, jak se zlepšilo zacházení se zvířaty. Pokud by se tak nestalo, stádo bude majiteli odebráno a jeho čekají ještě závažnější potíže,“ naznačil Petr Pilous.

Pokud by totiž skutečně došlo na odejmutí stáda, bylo by přesunuto do karantény specializovaného pracoviště. Veškeré chovatelské a veterinární kroky provedené na tomto pracovišti by pak byly původnímu majiteli fakturovány společně s poplatkem za umístění zvířat. Podle odborníků, kterých se Deník zeptal na jejich komentář k situaci, jasně vyplynulo, že poplatky související s péčí o zvířata by byly pro majitele stáda v podstatě likvidační.

„Ať je na tom majitel stáda po finanční stránce jakkoliv, tyto platby by se pohybovaly v hodně vysokých částkách,“ sdělil jeden ze zemědělců působících na Litoměřicku, který si však nepřál uvést své jméno.

Kromě toho předá KVS již nyní rozhodnutí o výši udělené pokuty příslušnému obecnímu úřadu. Ten rozhodne v přestupkovém řízení. Může však udělit maximálně půlmilionovou pokutu.

Celou věcí se již v pondělí začala zabývat také Policie ČR, která chovatele rovněž podezřívá z týrání zvířat. „V pondělí odpoledne přijala litoměřická policie trestní oznámení týkající se týrání ovcí v katastru obce Lbín. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu týrání zvířat. V současné době policie případ prošetřuje. Ve věci bude rozhodnuto ve spolupráci s KVS,“ říká Alena Romová. V této souvislosti hrozí chovateli, který se dopustil týrání zvířat, až jeden rok vězení.

Chovatel, který týral zvířata u Lbína, je ochráncem přírody!

Nečekané zjištění se objevilo v úterý odpoledne. Podle informací Deníku je totiž Josef Hönig, který je majitelem týraného stáda nad Lbínem, rovněž předsedou a statutárním zástupcem základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Brozanech nad Ohří. V této funkci je také uveden na webových stránkách svazu. „Podle našich údajů je Josef Hönig skutečně zástupcem této organizace,“ potvrdil Jaroslav Síbrt, pracovník kanceláře ústřední výkonné rady ČSOP.

V okruzích činnosti má brozanská základní organizace ČSOP například péči o krajinu a památky, ochranu životního prostředí, zemědělství a environmentální výchovu a působení na neorganizované děti a mládež. „Informacemi o týrání zvířat se budeme zcela jistě zabývat a naše kompetentní orgány z toho vyvodí patřičné důsledky,“ ujistil Jaroslav Síbrt.

Situaci ohledně týrání ovcí na Lbíně budeme i nadále podrobně sledovat