Podle zákona o obcích sice jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu starosta, úředníkovi ale dává výpověď tajemník coby personální šéf úřadu. Starosta by to mohl udělat pouze v případě, že městský úřad tajemníka nemá.

V době, kdy starosta Jaroslav Beneš dal Václavu Mikschovi výpověď, už přitom na Městském úřadu v Libochovicích pracoval nový tajemník – Jiří Černý.
To byl také jeden z důvodů, proč okresní soud rozhodl o neplatnosti výpovědi.

Právě Jiří Černý, který mezitím jako tajemník v Libochovicích už také skončil, vystupoval ve středu u soudu jako svědek. Potvrdil, že když nastoupil do funkce, Václav Miksch do zaměstnání ještě krátce chodil, ale už nebyl pracovně zařazen. „Měl připravit předávací protokol, ale pak onemocněl, takže mi funkci vlastně nikdo nepředal,“ uvedl Jiří Černý.

Soud svoje rozhodnutí dále odůvodnil tím, že zaměstnavatel nenabídl Mikschovi vhodné pracovní místo, i když ho v té době měl a bývalý tajemník chtěl v práci na městském úřadu pokračovat. Ten na rozsudek reagoval slovy: „Dalo se to očekávat.“ Zda bude po městu Libochovice požadovat náhradu škody, nevyloučil. „Musím si to ještě rozmyslet,“ dodal.

Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Jestli se město odvolá, starosta Jaroslav Beneš nepotvrdil. „Počkáme na písemné vyrozumění. Vyjádřit se k němu musí jak právní kancelář, tak rada města,“ řekl.

Od 1. ledna 2009 má Městský úřad v Libochovicích nového tajemníka. Za posledních osm let už pátého v pořadí. Stal se jím Petr Hlavička, bývalý zaměstnanec Vězeňské služby ČR, Vazební věznice Litoměřice.

Mimořádné zasedání zastupitelstva, které probíhalo v Libochovicích v polovině listopadu a které mělo častou fluktuaci vedoucích pracovníků na Městském úřadu v Libochovicích řešit, skončilo hádkou.

Podle starosty Jaroslava Beneše není takový pohyb úředníků neobvyklý, jeho kritici ale tvrdili, že městští úředníci v Libochovicích jsou vystaveni cílenému tlaku, a tak raději odcházejí z úřadu dobrovolně. Většina odešla na svoji vlastní žádost, jen Václav Miksch byl jako jediný z funkce odvolán (květen 2007).

„Dlouhodobě neplnil úkoly, které měl na starosti. Nebyl schopen dát dohromady činnost na úseku bytového hospodářství a na úseku hospodářské činnosti docházelo k problémům. Dostatečně nekontroloval činnost na úseku financování města,“ poukázal starosta.

Jeho slova nechtěl bývalý tajemník okomentovat ani ve středu. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl.